Akademik

Doktora Tezleri

Yabancılar için Türkçe Yayınlanmış Doktora Tezleri

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan Yabancılara Türkçe Öğretimi alanındaki doktora tezleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir. Bazı tezler yayınlanmadığı için “Kısıtlı” ifadesiyle sadece isim olarak listede yer almıştır. ramada “Yabancılar için Türkçe” “Yabancılara Türkçe Öğretimi” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

 

1 2019

Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme uygulamaları ve standart oluşturma

indir
2 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öykü: b2 düzeyinde okuma ve yazma becerisi geliştirme

indir
3 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik yazma öğretimi

indir
4 2019

Subliminal bir güç göstergesi: Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitapları

indir
5 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin değiştirim teknikleriyle öykülerin yeniden oluşturulması

indir
6 2019

Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

Kısıtlı
7 2019

Erken yaşta yabancı dil olarak Türkçe öğretimi: Oyunların yazma becerisine etkisi

indir
8 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın A1-A2 seviyesinde konuşma becerisinde kullanılması

indir
9 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi ölçütlerine göre Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulması: B1 dil düzeyi model önerisi

indir
10 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde elektronik dinletilerin dinlediğini anlama başarısı ve dinleme kaygısına etkisi

indir
11 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir kültür aktarım aracı olarak kalıp sözler

indir
12 2019

İran’da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

indir
13 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma metinlerinin seviyelerinin tespiti: Okuma sırasında göz izleme bulguları

indir
14 2019

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı

indir
15 2019

Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital hikâye anlatımının yaratıcı yazma becerisine etkisi

indir
16 2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde otantik dokümanların kullanımı ve A1-A2 düzeyinde dil becerilerine etkisi

indir 
17 2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp sözlerin kazandırılmasında yaratıcı dramanın etkisi

indir
18 2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel ihtiyaç analizi

indir
19 2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi

indir
20 2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde planlı yazma ve değerlendirme modelinin yazma becerisine etkisi

Kısıtlı
21 2018

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde göreve dayalı öğrenme yönteminin A1-A2 düzeyi konuşma becerisine katkısı

indir
22 2018

Yabancılara Türkçe dil bilgisinin öğretiminde ‘özel metin’ kullanımı ve bu metinlerin öğrenci başarısına etkisi

Kısıtlı
23 2018

Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma gelişim dosyası uygulaması

indir
24 2018

Yabancılara Türkçe öğretiminde otantik yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerisi ve tutumuna etkisi

indir
25 2018

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme metinlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi

indir
26 2018

Yabancılara Türkçe öğretiminde sesli metinlerin dinlenebilirlik açısından tanımlanması ve sınıflandırılması

indir
27 2017

Yabancılara Türkçe öğretiminde akademik okuryazarlık öğretimine yönelik bir eylem araştırması

indir
28 2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitapları ile bu kitapları kullanan öğrencilerin söz varlığının karşılaştırılması

indir
29 2017

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel geri bildirim etkinlikleriyle gerçekleştirilen bürün öğretiminin sesli okuma becerisine etkisi

indir
30 2016

Yabancılara Türkçe öğretiminde Gass’ın ikinci dil edinimi modeli’nin söz varlığını geliştirmeye etkisi

indir
31 2016

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi

indir
32

2016

Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının incelenmesi

indir
33

2015

Yabancılara Türkçe öğretimi uygulamalarının kültürel farkındalık oluşturma açısından incelenmesi

indir
34

2015

Akademik Türkçe kelime bilgisi üzerine bir derlem çalışması: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine dair çıkarımlar

indir
35

2015

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama becerisinin kavram haritası aracılığıyla geliştirilmesi: Bir eylem araştırması

indir
36

2015

Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrenen özerkliği süreçlerinin incelenmesi

indir
37

2014

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede kelime edinimi

indir
38

2014

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin deyim öğretiminde kullanılmasına yönelik bir inceleme

indir
39

2014

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan soruların nitelik araştırması

indir
40

2011

Yabancılara Türkçe öğretiminde (Temel Seviye A1) bilgisayar destekli materyal geliştirme ve bunun öğrenci başarısına etkisi

indir
41

2010

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilköğretimin ikinci kademesinde öğrenim gören yabancılara Türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme

indir
42

2004

Beyaz Rusya Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesi yabancılar için Türkçe dil eğitimi programının değerlendirilmesi üzerine bir alan çalışması

indir

 

Ali Nacakçıoğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / yabancilaricinturkce.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopyalanmaya Kapalı