EğitimHaberler

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek üzere 2017-2018 döneminde Sakarya Üniversitesi ile iş birliği halinde tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. 2018-19 ve 2019-2020 dönemlerinde programların tezli olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği halinde “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” adı altında açılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için ilgili yüksek lisans programları ilana açılmaktadır.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır.

Üniversitelerin modern ve doğayla iç içe kampüslerinde uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl boyu sürecek akademik eğitim yanında programı destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılma imkânı da bulacaktır. Program kapsamında yer alan staj programı da, öğrencilere, aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında yapacakları stajlarla pekiştirme fırsatı sunacaktır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır.Programa kabul edilecek adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir. Başvuru değerlendirme süreçlerinde adayın bunu gerçekleştirebilme durumu önemli rol oynamaktadır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan oluşmaktadır. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve gerekli olması halinde ders dönemi için barınma desteği imkânı sunulmaktadır.

Programı başarıyla bitirerek mezun olan öğrencilerin, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları ve benzeri çalışmalarda görev almaları hedeflenmektedir.

Programla ilgili sorularınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Program İçeriği

Programın içerdiği konular

HAZIRLIK DERSLERİ (Gerekli görülmesi durumunda)

ÖNERİLEN ZORUNLU DERSLER

I. YIL

GÜZ

BAHAR

Dil Öğretim Yöntemleri

Dil Becerilerinin Öğretimi

Göç ve Uyum Sorunları

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Türkçe Dil Bilgisi

Seminer

ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER

GÜZ

BAHAR

Seçmeli I

Seçmeli III

Seçmeli II

Seçmeli IV

II. YIL

TEZ

TEZ

1. GRUP: ALAN BİLGİSİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK SEÇMELİ DERSLER

 • Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarımı
 • Dil Eğitiminde Metin Kullanımı
 • Dil Becerilerinin Ölçülmesi
 • Karşılaştırmalı Dilbilim
 • Dil ve Kültür
 • Kültürlerarası İletişim
 • Dil Edinimi
 • Çocuk Edebiyatı

 

2. GRUP: TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ SEÇMELİ DERSLER

Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Genel Türk Tarihi ve Öğretimi
 • Türkiye’nin Sosyo-Politik Durumu
 • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

 

3. GRUP: YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ SOSYAL PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNE VE SORUNLARINA YÖNELİK SEÇMELİ DERSLER

 • Sosyal Pedagoji
 • Toplumdilbilim
 • Sosyal Psikoloji

Başvuru

Kimler, nasıl başvuru yapabilir?

Kimler, nasıl başvuru yapabilir?

 • Türk vatandaşları için ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç gibi ülkelerden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversiteden eğitim bilimleri ya da sosyal bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak,
 • Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olmak,

Not: Başvuru şartlarını taşıyan adayların yurt dışındaki üniversitelerden almış oldukları diplomalar, yabancı dil belgesi sayılacak ve bunlardan ALES puanı istenmeyecektir. Öğrencilerden programa kaydoldukları tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde diploma denklik belgelerini sunmaları istenecektir.

Nasıl Başvurabilirim?

 • Sitede yer alan Online Başvur butonuna tıklayınız.

 • Sisteme üye olunuz.

 • E-posta kutunuza gelen e-posta ile üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz.

 • Sol menüdeki gerekli bilgileri doldurunuz.

 • “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı”na tıklayınız ve gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

Başvuru Ekranında Talep Edilen Bilgi ve Belgeler

 • Başvuru Formu

 • Özgeçmiş

 • Türk vatandaşları için nüfus cüzdanı/pasaport ve oturum belgesi

 • Türk vatandaşı olmayanlar için ilgili ülke pasaportu/kimlik belgesi ve Mavi Kart

 • Çifte vatandaşlar için nüfus cüzdanı ve ilgili ülke pasaportu

 • Lise Diploması

 • Lisans Diploması

 • Lisans not belgesi (transkript)

 • Yüksek lisans diploması (varsa)

 • Yabancı dil belgesi (varsa)

 • Niyet mektubu

 • Üniversite Tercih Bilgileri

İmkânlar

Sağlanan İmkânlar

 • Aylık 1500 TL Burs

 • Barınma Desteği

 • Eğitim Harcı Desteği

 • Yılboyu Sosyal, Kültürel ve Akademi Programlarına Katılım

 • Staj Olanakları

 • Genel Sağlık Sigortası Prim Desteği

 

Program Takvimi

Başvuru ve program tarihleri

Başvuru Tarihleri

Başvurular 15 Nisan – 15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.(Gerekmesi halinde süre uzatılacaktır.)

Değerlendirme

Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.

Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde, akademik anlamda yetkin ve programın amacına uygun nitelikteki adaylarla mülakat gerçekleştirilir.

Mülakatlar neticesinde uygun görülen adaylar burslandırılır.

Sonuçların İlanı

Sonuçların Ağustos 2020 tarihinde ilan edilmesi öngörülmektedir.

Derslerin Başlaması

Dersler Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.

Yükümlülükler

Adayların sorumlulukları

Yükümlülükler

 • Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
 • Başvurusu uygun görülen aday, burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk taahhütnamesi imzalar.
 • Programı bitiren öğrenciler, hazırladıkları tez, proje veya raporlarını Başkanlığa sunarlar.

Ali Nacakçıoğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / yabancilaricinturkce.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopyalanmaya Kapalı