Makaleler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Türlerinin Sınıflandırılması

ÖZET

Dil öğretiminde metinler, dört temel dil becerisinin kazandırılmasında kullanılan en temel araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple metinlerin dil öğrenicisine kazandırılmak istenen yeterlikleri karşılaması ve özenle seçilmiş olması beklenir. Metin türlerine ait sınıflandırmalarda görüş birliği sağlanamadığı ve farklı sınıflandırmaların yapılmış olduğu görülür. Araştırmacılar tarafından kendi çalışma alanlarına uygun olarak yapılan sınıflandırmaların dil öğretimi alanı açısından birtakım eksiklikler içerdiği görülmektedir. Bu sebeple özellikle yabancı dil öğretimi açısından kullanılabilecek bir metin türü sınıflandırmasının yapılması gerekmektedir. Yabancı dil öğretiminde kazandırılmak istenen yeterlilikler öğrenicinin seviyesine ve ön bilgilerine göre farklılıklar göstermektedir. Metinler de türlerine göre farklı dil özellikleri ve anlatımlar içerdiğinden metin türlerinin kullanılabileceği seviyelerin birbirinden farklılık göstermesi beklenir. Bu çalışmada öncelikle dil öğretiminde kullanılabilecek metin türlerinin bir sınıflandırması yapılmış akabinde bu sınıflandırmaya uygun olarak Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti ile İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti’nde yer alan okuma metinleri nitel araştırma yöntemi esas alınarak doküman analizi tekniği ile tespit edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada son olarak hangi metin türünün hangi seviyede kullanılabileceği ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, metin sınıflandırması, okuma, okuma metinleri, Türkçe öğretim setleri

 

Makalenin devamı

Ali Nacakçıoğlu

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / yabancilaricinturkce.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Kopyalanmaya Kapalı